Reglement

1. Deelname is uitsluitend toegestaan aan leden met een geldig N.B.F. en/of W.T.B.A. paspoort.
2. Handicap 70% van 210. (max. 56). Indien men niet over een pasgemiddelde beschikt dient men een gemiddelde verklaring ex Art. 307 N.B.F. Sportreglement te tonen. Bij buitenlandse deelname is Art. 309 N.B.F. van kracht.
3. Re-entry is niet toegestaan.
4. Het toernooi wordt gehouden in Bowlingcentrum Apeldoorn, Nieuwstraat 66, 7311 BT Apeldoorn.
5. Deelname staat open voor alle leden van de NBF, ETBF en WTBA.
6. Serie 6, 7 en 8 op zondag 8 oktober zijn voorbestemd voor deelnemers met de grootste reisafstand, (afstand woonplaats – bowlingcentrum Apeldoorn > 50km enkele reis)
7. Bowlingkledij is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking volgens art. 233 N.B.F. sportreglement.
8. Deelnemers dienen zich een half uur voor aanvang van hun serie te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
9. Het toernooi wordt gespeeld (5 games voorronde) single met 2 personen per baan in een handicapklassement (dames/heren gemengd). De finale bestaat uit 4 games voor de top 28. Er wordt gespeeld volgens het Europees systeem.
10. Scores uit de voorronden worden meegenomen naar de finale.
11. Finaleplaatsen worden niet opgevuld. Bij afwezigheid tijdens de finale behoudt de organisatie zich het recht voor de prijs aan de kas van het toernooi te laten vervallen.
12. In de spelersruimte mag niet gerookt, gedronken, en gegeten worden tijdens het spelen van de voorronden en de finales. Deelnemers mogen tijdens hun eigen series geen alcohol houdende dranken gebruiken en niet roken.
13. Bij ex – aequo zal art. 218 lid C van het N.B.F. sportreglement worden toegepast.
14. Alle inschrijvingen voor 21 september 2017 worden schriftelijk of via email bevestigd.
15. Elke inschrijving verplicht tot betaling zie Art. 531 lid 3 van het N.B.F. sportreglement. Annuleren is mogelijk tot 21 september 2017.
16. Op het toernooi is verder het N.B.F. sportreglement van kracht. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Dit besluit is bindend.
17. De baan indeling gebeurd bij inschrijving door middel van loting.

Reacties zijn gesloten.