Reglement

1. 	Deelname is uitsluitend toegestaan aan leden met een geldig N.B.F. en/of W.T.B.A. 
 	paspoort.
2. 	Handicap 70% van 210. (max. 56). Indien men niet over een pasgemiddelde beschikt 
 	dient men een gemiddelde verklaring ex Art. 307 N.B.F. Sportreglement te tonen. 
 	Bij buitenlandse deelname is Art. 309 N.B.F. van kracht.
3. 	Re-entry is niet toegestaan.
4. 	Het toernooi wordt gehouden in:
 	Bowlingcentrum Apeldoorn, Nieuwstraat 66, 7311 BT Apeldoorn.
5. 	Deelname staat open voor alle leden van de NBF, ETBF en WTBA.
6a. 	Serie 6, 7 en 8 op zondag 7 oktober zijn voorbestemd voor deelnemers met de grootste
 	reisafstand, (afstand woonplaats - bowlingcentrum Apeldoorn > 50km enkele reis).
6b. 	Serie 1 zal pas worden geopend als alle andere series 
 	minimaal 20 deelnemers per serie bevatten.
7. 	Bowlingkledij is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking 
 	volgens art. 233 N.B.F. sportreglement.
8. 	Deelnemers dienen zich een half uur voor aanvang van hun serie te melden 
 	bij het wedstrijdsecretariaat.
9a. 	Voorronde: De voorronde van het toernooi wordt gespeeld over 5 games, 
 	single met 2 personen per baan in een handicapklassement, dames en heren gemengd, 
 	volgens het Europees systeem.
9b. 	Finale: 4 games single, Europees systeem met 2 spelers per baan. 
 	In totaal zijn er 28 finaleplekken beschikbaar. Deze plekken worden als volgt verdeeld:
 	- Top 21 uit de voorronde op basis van totaalscore inclusief handicap.
 	- De seriewinnaars van serie 2 t/m 8 op basis van totaalscore inclusief handicap. 
 	Indien de seriewinnaar zich al via de reguliere top 21 plaatst, 
 	zal deze plek automatisch worden opgevuld door de nummer 2 uit deze serie. 
 	Als de nummer 2 uit deze serie ... enz.
 	- Wanneer serie 1 geopend wordt, zal de winnaar van deze serie zich ook automatisch 
 	plaatsen voor de finale, en zal het aantal finaleplekken genoemd bij de eerste bullit 
 	van dit artikel dalen met 1, tot 20, zodat het totaal aantal finalisten 28 blijft.
 	- Indien een reguliere vervalt, vervalt de beschikbare finaleplaats aan het totaal.
9c. 	Scores uit de voorronden worden meegenomen naar de finale.
10. 	Finaleplaatsen worden niet opgevuld. 
 	Bij afwezigheid tijdens de finale behoudt de organisatie zich het recht voor de prijs
 	aan de kas van het toernooi te laten vervallen.
11. 	In de spelersruimte mag niet gerookt, gedronken, en gegeten worden tijdens 
 	het spelen van de voorronden en de finales. Deelnemers mogen tijdens hun eigen series
 	geen alcohol houdende dranken gebruiken en niet roken.
12. 	Bij ex – aequo zal art. 218 lid C van het N.B.F. sportreglement worden toegepast.
13. 	Alle inschrijvingen voor 20 september 2018 worden schriftelijk of via email bevestigd.
14. 	Elke inschrijving verplicht tot betaling, 
 	zie Art. 531 lid 3 van het N.B.F. sportreglement. 
 	Annuleren is mogelijk tot 20 september 2018.
15. 	Op het toernooi is verder het N.B.F. sportreglement van kracht. 
 	In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 
 	Dit besluit is bindend.
16. 	De baan indeling gebeurd bij inschrijving door middel van loting.
17. 	De inschrijver verklaart zich akkoord met het Privacy beleid conform 
    de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Bowling Vereniging Apeldoorn 
    en gaat akkoord met het verwerken en publiceren van de gegevens van alle door 
    inschrijver ingeschreven personen in de betreffende klassementen. 
18.   Leden van een buitenlandse bowlingfederatie geven hierbij, mede namens alle door 
    inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het verwerken van resultaten door 
    de Nederlandse Bowling Federatie. 
19.   Inschrijver geeft, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, 
    toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en/of beeldmateriaal 
    voor promotionele doeleinden.

Reacties zijn gesloten.