Reglement

1. 	Deelname is uitsluitend toegestaan aan leden met een geldig N.B.F. Paspoort en/of een buitenlandse licentie.
2. 	Handicap 70% van 210. (max. 60). Indien men niet over een pasgemiddelde beschikt 
 	dient men een gemiddelde verklaring ex Art. 307 N.B.F. Sportreglement te tonen. 
 	Het bondsbureau bepaald voor alle spelers met één of meer niet-Nederlandse 
    bowlingpassen een toernooigemiddelde naar analogie van het bepaalde in art. 306 
    van het NBF Sportreglement waarbij de in Nederland behaalde resultaten worden 
    opgeteld bij de door de betreffende buitenlandse federatie gepubliceerde gegevens. 
    Dit toernooigemiddelde is leidend en wordt daarom voor buitenlandse spelers te allen
    tijde worden gebruikt in plaats van het op zijn/haar buitenlandse pas getoonde 
    gemiddelde.
3. 	Re-entry is niet toegestaan.
4. 	Het toernooi wordt gehouden in:
 	Bowlingcentrum Apeldoorn, Nieuwstraat 66, 7311 BT Apeldoorn.
5. 	Deelname staat open voor alle leden van de NBF en leden met een buitenlandse licentie.
6a. 	Serie 7 op zondag 12 november is voorbestemd voor deelnemers met de grootste
 	reisafstand, (afstand woonplaats - bowlingcentrum Apeldoorn > 70km enkele reis).
6b. 	Serie 5 en 1 zullen pas worden geopend als alle andere series 
 	vol zitten, waarbij serie 1 als eerste zal worden geopend.
7. 	Bowlingkledij is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking 
 	volgens art. 233 N.B.F. sportreglement.
8. 	Deelnemers dienen zich een half uur voor aanvang van hun serie te melden 
 	bij het wedstrijdsecretariaat.
9a. 	Voorronde: De voorronde van het toernooi wordt gespeeld over 5 games, 
 	single met 2 personen per baan in een handicapklassement, dames en heren gemengd, 
 	volgens het Europees systeem.
9b. 	Finale: In totaal zijn er 14 finaleplekken beschikbaar. 4 games single, 
    Europees Systeem, met 1 persoon per baan op handicapbasis. 
    De scores uit de voorronde gaan mee. 
10. 	Finaleplaatsen worden niet opgevuld. 
 	Bij afwezigheid tijdens de finale behoudt de organisatie zich het recht voor de prijs
 	aan de kas van het toernooi te laten vervallen.
11. 	In de spelersruimte mag niet gerookt, gedronken, en gegeten worden tijdens 
 	het spelen van de voorronden en de finales. Deelnemers mogen tijdens hun eigen series
 	geen alcohol houdende dranken gebruiken en niet roken.
12. 	Bij ex – aequo zal art. 218 lid C van het N.B.F. sportreglement worden toegepast.
13. 	Alle inschrijvingen voor 22 oktober 2023 worden schriftelijk of via email bevestigd.
14. 	Elke inschrijving verplicht tot betaling, 
 	zie Art. 531 lid 3 van het N.B.F. sportreglement. 
 	Annuleren is mogelijk tot 22 oktober 2023.
15. 	Op het toernooi is verder het N.B.F. sportreglement van kracht. 
 	In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 
 	Dit besluit is bindend.
16. 	De baan indeling gebeurd bij inschrijving door middel van loting.
17. 	De inschrijver verklaart zich akkoord met het Privacy beleid conform 
    de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Bowling Vereniging Apeldoorn 
    en gaat akkoord met het verwerken en publiceren van de gegevens van alle door 
    inschrijver ingeschreven personen in de betreffende klassementen. 
18.   Leden van een buitenlandse bowlingfederatie geven hierbij, mede namens alle door 
    inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het verwerken van resultaten door 
    de Nederlandse Bowling Federatie. 
19.   Inschrijver geeft, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, 
    toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en/of beeldmateriaal 
    voor promotionele doeleinden.

Reacties zijn gesloten.